NEW MICRO CANNULA
Extra thin wall
نسل جدیدی از کانولا که به علت انعطاف بالای دیواره آن مانع از ایجاد تروما در هنگام تزریق فیلر شده و امکان دسترسی بهتر به نقاط مورد نظر را برای پزشکان فراهم مینماید.

25G Ø (mm)
50 Len. (mm)
x20 Packaging
Yes Disposable

27G Ø (mm)
40 Len. (mm)
x20 Packaging
Yes Disposable

 

21G Ø (mm)
70 Len. (mm)
x20 Packaging
Yes Disposable