برگزارکننده: مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمان برگزاری: 19 الی 21 مهر 1396
مکان برگزاری: تهران، هتل المپیک 

برگزارکنندگان: مرکز تحقیقات بیماری های خودایمنی و تاولی گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان رازی
زمان برگزاری: 1 الی 3 آذر 1396
ارسال خلاصه مقالات: 30 مهر 1396
مکان برگزاری: تهران، پژوهشگاه صنعت نفت  

28 اسفند 1396-01 فروردین 1397 درج در تقویم
دبی ، امارات متحده عربی
مرکز نمایشگاهی و همایش های بین المللی دبی
 
 

زیر مجموعه ها