معرفی

 

 دستگاه BANTAM PRO A952  یک گزینه ایده آل برای مطب هایی است که همه عمل های سرپایی در آن انجام میشود. این دستگاه از یک طرف مانند دستگاه پرطرفدار DERM 942 همه عمل های جراحی ظریف پوستی مانند  Telangiecstasia, Spider veins, Skin tags و انواع Wart  را میتواند به نحو احسنت انجام دهد و از طرف دیگر با در اختیار داشتن مدهای CUTوBlend   در توان 50 وات، پاسخگوی اغلب نیازهایی است که در مطب پزشکان وجود دارد میباشد.

مدهای این دستگاه در حالت الکتروسرجری cut, blend ,coagulation  میباشد. این دستگاه توانایی کار کردن در دو حالت monopolar  و biopolar  را به صورت زیر دارا میباشد.

 

دستگاه زمانی که در حالت  Electrosurgery mod   قرار دارد تکنولوژی بسیار پیشرفته ای به نام NEM  دائما اتصال کابل patient plate   را با دستگاه کنترل میکند.

High Frequency


در قسمت desiccation تا توان 40 قابل استفاده است به صورت Biopolar و Fulguration و تا توان 10 وات با بخش بندی 1/10 وات قابل استفاده است.

استفاده از Foot switch مانع از توانایی Handpiece برای افزایش یا کاهش توان نمیگردد.


THE BOVIE 3-BUTTON HANDPIECE


به شما اجازه میدهد تا توان خروجی را کم و زیاد کرده و حتی هم میتوانید جریان را حتی زمانی که در مد پدال پایی هستید را برقرار کنید.


تشخیص اشتباه دیجیتالی به معنی حفاظت بسیار بیشتر برای شما و بیمارتان است. Bovie که به طور دائم همه پارامترهای خروجی دستگاه را کنترل میکند و به محض تشخیص مشکل خروجی قطع شده و شماره Error مناسب را روی دستگاه نشان میدهد.