معرفی

نخ های خاردار PLLA
این نخ های خاردار متشکل از تعداد زیادی خار تشکیل شده که در طول نخ به صورت یکی در میان و در جهت مخالف هم قرار گرفته اند که این نوع شکل گیری باعث میشود تا کاملا در بافت جایگرفته و امکان لیفت مناسب را فراهم میکند.

نتیجه بلافاصله قابل رویت میباشد و در طول چند ماه از طریق ساخت کلاژن ، فیبروبلاست ورگ سازی را پیرامون خود به شدت تحریک کرده تا پوست هموارتر وبراقتر گردد ، چین و چروکها محو شده و منافذ پوست  ریزتر وباریکتر  شوند و ساختارهای آویزان  استحکام یافته و لیفت مناسب ایجاد شود

نخ های PLLA  از مواد پلیمری اسید لاکتیک ساخته شده که یک ماده سازگار با محیط بدن و قابل جذب میباشد. 

2*2 resorblable barbed PLLA
Threads in a box
Ref: RL260
Size: 0.30mm
Useful Length: 260mm
Total Length: 300mm
Maximum Tension: 6kg
Matterial: PLLA