معرفی

سریع ، مقرون به صرفه و قابل اعتماد
یک دستگاه ایمن برای برای حذف موهای زاید تیپهای پوستی نوع 4 و 5 و برنزه میباشد که به علت عمق نفوذ بیشتر طول موج 1064nm بیشترین اثر را در حذف موهای زائد در فولیکول های عمیق(مثل ریش آقایان) دارا میباشد. علاوه برآن این دستگاه در جراحی ضایعات عروقی نظیر spider veins و leg veins موثر بوده و دامنه وسیع عرض پالس (0.5ms تا 10ms) و نرخ تکرار بالا (حداکثر 10) این دستگاه را به یکی از موثرترین دستگاهها برای کاهش چین و چروک صورت به روش غیر تهاجمی (کلاژن سازی ) تبدیل کرده است.

این دستگاه نه تنها برای درمان پوستهای نوع 4 و 5 مناسب است بلکه در جراحی درمان عروقی نظیر spider veins و leg veins و همچنین درمان غیر تهاجمی چین و چروک پوستی به علت نرخ تکرار بالا(حداکثر تا 10 pulse/ sec) قابل استفاده میباشد.